Adres wydawnictwa:
76-200 Słupsk
ul. Krzywoustego 13/6
tel. 602 730 383
info@synergia-efekt.pl
Redakcja:
76-200 Słupsk
ul. Jaracza 28
tel. 59 842 03 33
info@synergia-efekt.pl
Dział marketingu:
Anna Kuś
tel. 530 704 002
a.kus@synergia-efekt.pl
Paulina Urbaniak
tel. 530 339 016
p.urbaniak@synergia-efekt.pl
Małgorzata Wabiszczewicz
tel. 733 543 490
m.wabiszczewicz@synergia-efekt.pl